Šis idėjų žodynas (bandomoji versija) skirtas ne specialistams ir rengiamas orientuojantis į vidurinio išsilavinimo svetainės lankytoją, nors kai kuriuose straipsniuose aptariamos sudėtingos sąvokos.

Šiame žodyne ketiname aprašyti didžiausius mąstytojus ir įžymiausius pasaulinio masto tiek praeities, tiek dabarties veikėjus, taip pat svarbiausias sąvokas, institucijas, teorijas, tikėjimus, idėjas ir net kai kuriuos su jomis susijusius dalykus.

Kodėl „idėjų žodynas“?

Daugelis žmonių idėjomis vadina įvairias pažiūras ir teorijas - egzistencializmą, laisvąją rinką, viešumą arba nacionalizmą. Kaip bebūtų, šios teorijos remiasi į tam tikras sąvokas, pavyzdžiui, tokias kaip teisingumas, blogis, antgamtiškumas, trauka. Idėjų žodynas apima ir teorijas, ir sąvokas, ir matomą bei nematomą jų raišką.

Pagrindinis vaidmuo idėjų istorijoje tenka filosofijai, religijai, psichologijai, sociologijai, politologijai ir ekonomikos teorijai.